EN|About Us
Executive team

About Us

Executive team

Home>About Us>Executive team

Mr. HAN Yuewei

李向明.jpg

Mr. LI Xiangming

吴峻.jpg

Mr. WU Jun

殷惠军.jpg

Mr. YIN Huijun

Mdm. WENG Jingwen

Mr. MENG Qingsheng

唐娜.jpg

Ms. TANG Na

Mr. JIN Song

Mr. ZHAO Bingxiang

Mr. TAO Ran

Back to Top